BEDANKT VOOR UW KEUZE


Praktijk de brug naar morgen (0468-188136) is een vrijgevestigde praktijk in eerstelijns geestelijke gezondheidszorg waar 24/7 protocollaire behandelingen in psychologische hulpverlening van A tot Z wordt geboden op meerdere locaties in de stad/regio Brugge, Knokke Heist, Oostende en grensgebied Zeeuws-VlaanderenVeilige hulpverlening tijdens Corona/Covid-19 virus periode


De praktijk is in het kader van "Corona/Covid-19 virus" open voor persoonlijk consult, en consult via e-mail of (beeld)telefoon. Eerstelijns psychologische hulpverlening is een primaire basiszorg die wij ook in deze voor veel mensen moeilijke periode blijven aanbieden, en rechtvaardigt verplaatsing van uw huis/werk naar onze praktijk. Wij hanteren dagelijks de nodige voorschriften waaronder hygiëne en 1,5 meter sociale afstand, en u bent altijd op afspraak de enige persoon in ontvangst/wachtruimte.

Hierdoor blijft een veilige hulpverlening voor iedereen mogelijk.Geen verwijsbrief nodig en geen wachtlijst


Voor laagdrempelige hooggekwalificeerde behandelingen heeft u geen verwijsbrief nodig, en door 24/7 werkwijze van ons multifunctionele team is er geen wachtlijst!

Dit betekent dat iedereen die hulp nodig heeft bij psychische klachten, relatieproblemen en gezinsvraagstukken dezelfde dag nog een afspraak kan maken met een van onze therapeuten, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als u voorheen bij een andere specialist bent geweest of problemen heeft met uw verzekering. Onafhankelijk betekent ook dat wij geen informatie verstrekken aan derden zoals Gemeente-instellingen, werkgevers en (zorg)verzekeraars. Tenzij u dat vraagt natuurlijk.Elk mens is uniek


De juiste behandelmethode, techniek of therapie bestaat niet, evenmin de beste of meest succesvolle. Dat is ook logisch want elk mens is uniek!

De therapieën hebben alle hun sterke- en minder sterke kanten. In het algemeen werken die vormen die passen bij de cliënt en zijn toegesneden op de problematiek. De effectiviteit is vooral ook afhankelijk van de aard van de zogenaamde werkrelatie tussen therapeut en zijn cliënt.


De therapeut van Praktijk de brug naar morgen gaat voor maatwerk, heeft geen standaard repertoire, maar zetten in waar op dat moment bij de specifieke client nodig is. De behandelingen zijn praktijk- en resultaat gericht. Kortdurend, maar lang wanneer nodig is. De client en de therapeut zoeken naar een verklaring voor het ontstaan en voortbestaan van de problemen, naar een geschikt behandeldoel en naar methoden om dat behandeldoel te bereiken. Dit zoekproces vindt plaats in een passende omgeving en in een actieve uitwisseling met elkaar. 


Ook voor zelfhulpprogramma's met of zonder begeleiding kunt u bij ons terecht. Ze worden uitgelegd en beschreven voor maar één doel: de mensen instaat stellen de oplossing voor hun hulpvraag zelf ter hand te nemen. Een cliënt zei eens tegen ons: Twee uur per week helpt u mij bij mijn hulpvraag. De overige 166 uur van de week moet ik mezelf helpen. Geef me alstublieft iets wat ik kan doen om te werken aan mijn eigen hulpvraag als u er niet bent. Let wel: deze methode voor zelfhulp is niet bedoeld als vervanging, maar in combinatie met professionele begeleiding.

   

Therapie van A tot Z vanaf € 40,00 p.uur

Individueel

Omgaan met agressie en woedeaanvallen

Leven met angst, paniek en specifieke fobieën

Omgaan met stress, burn-out en depressie

Leven met chronische pijn en vermoeidheid

Leven met alcoholprobleem en minder drinken

Omgaan met negatief zelfbeeld en assertiviteit

Leven met dwanggedachten en -rituelen

Leven met autisme, adhd en hooggevoeligheid

Omgaan met borderline en narcisme

Leven met een trauma, rouw en verlies

Relatie

Omgaan met relatieproblemen

Een relatie gaat niet vanzelf

Grenzen aangeven in je relatie

Communicatieproblemen, waarom luister je niet

Bindingsangst en verlatingsangst

Het gevoel is weg (uit elkaar gegroeid)

Omgaan met jaloezie en huiselijk geweld

Omgaan met een scheiding 

Verliefd op een ander en vreemdgaan 

Omgaan met seksuele problemen

Kind en Gezin

Ouderschap

Baby

Peuter

Basisschoolkind

Puber

Jongvolwassene

Kinderangsten en pesten 

ADHD, autisme, sociaal onhandig gedrag

Kinderen en hun ouders na een scheiding

Samengesteld gezin (plusmoeder/-vader)


Informatie over therapie van A tot Z zoals: Cognitieve Gedragstherapie CGT, Psycho(sociale)therapie, Mindfulness, Acceptance Commitment Therapy ACT, Interpersoonlijke Psychotherapie, Relaxatietherapie, Conflictbemiddeling, Relatietherapie en EFT, Gezinstherapie en Kindercoaching in de rubriek: Praktijkinformatie.


U mag bij ons zijn wie u bent

De snel veranderende samenleving stelt ons keer op keer voor nieuwe vragen en problemen. Typerende veranderingen zijn de groeiende individualisering, de multiculturele samenleving, het verdwijnen van eenduidige normen en waarden, de toenemende informatiestroom en het ingewikkelder worden van het functioneren van de maatschappij. Mensen zoeken in deze dynamische samenleving naar nieuwe wegen en middelen om hun leven in goede banen te leiden.


En iedereen maakt dan wel eens een periode mee dat het niet goed gaat. Dat kan zijn persoonlijk, in uw relatie, met uw gezin/familie of op het werk.

Dan is het fijn als er iemand is die u kan helpen om uw situatie te overzien. Iemand die u direct helpt bij het verhelderen van uw gedachten, gevoelens en problemen oplossen. Een veelzijdige therapeut en ervaringsdeskundige van Praktijk de brug naar morgen in Brugge is zo iemand. Alle vragen over psychische klachten, relatieproblemen en gezinsvraagstukken mogen ter sprake komen, en u mag bij ons zijn wie u bent.


Praktijk/Openingstijden

U bent op afspraak welkom in onze praktijk, bel: 0468 18 81 36


Praktijkadres: Komvest 25/GV, 8000 Sint-Gillis BRUGGE

Nabij het gebouw Spermalie de Veste en Baron Ruzettepark


Ruime parkeergelegenheid (blauw parkeerschijf)

Eenvoudig en snel bereikbaar vanaf E403 en de rondweg R30 BRUGGE of Buslijnen 4, 14, 41 en 42

  • Maandag t/m Vrijdag van 08.00 t/m 21.00 uur
  • Zaterdag: van 09.00 t/m 12.00 uur
  • Zondag: gesloten

In noodsituaties is de praktijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week open.

0