Interpersoonlijke Psychotherapie, IPTUITGANGSPUNT


Interpersoonlijke psychotherapie IPT is binnen onze praktijk een laagdrempelige hooggekwalificeerde vorm van hulpverlening. De therapie is nog niet volledig wetenschappelijk onderbouwd, maar maakt waar nodig wel gebruik van wetenschappelijke inzichten. Het doel is doorgaans echter van de zelfde strekking als bij psychotherapie: het verminderen of geheel wegnemen van geestelijke gezondheidsklachten van de cliënt.Definities


Interpersoonlijke psychotherapie, IPT is een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie specifiek ontworpen voor de behandeling van ambulante patiënten. IPT is opgenomen in de richtlijnen voor de behandeling van depressie en van eetstoornissen. Daarnaast worden inmiddels verschillende andere psychische stoornissen ook met IPT behandeld.


IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. De duur van de behandeling is afhankelijk van een aantal factoren zoals de duur en ernst van de depressie. In de behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen om de behandeling op te richten. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen.


IPT is een vorm van psychotherapie waarin het verbeteren van de relaties met andere mensen centraal staat. Mensen zijn 'sociale wezens' die anderen nodig hebben. Ingrijpende veranderingen of verstoringen van relaties (interpersoonlijke problemen of life events) kunnen tot depressieve klachten leiden of deze verergeren. Omgekeerd is het ook zo dat de depressieve klachten duidelijk maken dat een of meer van de belangrijke relaties in iemands leven veranderd of verstoord zijn.

Heel kort samengevat streeft IPT ernaar de kwaliteit van de relaties met andere mensen te verbeteren waardoor de depressieve klachten weer kunnen afnemen.Interpersoonlijke psychotherapie, IPT kent 3 fasen


Fase 1) Begin van de behandeling, gericht op:

 • Een vertrouwensrelatie met de therapeut opbouwen
 • Uw belangrijke relaties in kaart brengen
 • Verband leggen tussen de interpersoonlijke problemen en de depressieve klachten
 • Een gewenste verandering kiezen (problemen in de relatie met één belangrijke persoon uit uw leven)


Fase 2) Behandelfase met 4 afzonderlijke probleemgebieden:

 • Rouw: het overlijden van een belangrijke naaste.
 • Interpersoonlijk conflict: conflicten in de huwelijks- of partnerrelatie, tussen ouders en kinderen of met personen (op bijvoorbeeld het werk).
 • Dit kunnen openlijke ruzies maar ook onuitgesproken verwijten zijn.
 • Rolverandering: moeite met het aangaan van nieuwe of veranderende sociale rollen, bijvoorbeeld na een scheiding of een nieuwe baan.
 • Interpersoonlijk tekort: moeite hebben om betekenisvolle relaties te onderhouden.


Fase 3) Afsluiten van de behandeling, gericht op:

 • Het leren uiten van gevoelens van verlies
 • Het bewust worden van de eigen mogelijkheden om zelfstandig door te gaan
 • Het maken van duidelijke afspraken over de periode na de therapie


Hoe werkt interpersoonlijke psychotherapie, IPT


Samen met de hulpverlener inventariseert u wie de belangrijke andere personen in uw leven zijn. Ook wordt met u besproken welke veranderingen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in het netwerk zijn opgetreden. De nadruk ligt hierbij op de huidige relaties. In de behandeling wordt de samenhang tussen gebeurtenissen met andere mensen en uw gevoelens bespreekbaar gemaakt. Na het kiezen van een probleemgebied worden in elke sessie concrete ervaringen van de afgelopen week besproken. Tevens wordt er met u besproken over wat de gewenste veranderingen in het huidige sociale netwerk zijn en hoe u die kunt bereiken. Deze positieve veranderingen in de relatie met andere belangrijke personen in uw leven verminderen de depressieve klachten.* Heeft u vragen over 'Interpersoonlijke Psychotherapie,IPT' en/of wilt u weten of deze hulpverlening geschikt is voor uw hulpvraag? Neem vrijblijvend contact op met onze praktijk.