Kinderen en hun ouders na een scheiding UITGANGSPUNT


Scheiding


Ouders die gaan scheiden, willen niets liever dan dat het goed gaat met hun kinderen. En voor kinderen is het het beste als een scheiding op een kindvriendelijke manier verloopt. Scheiden is voor alle betrokkenen al vervelend genoeg. Ouders willen voorkomen dat hun kinderen te maken krijgen met nog meer en in feite onnodige problemen - problemen die ervoor kunnen zorgen dat de scheiding echt een probleem wordt.


Omdat ouders na een scheiding zelf erg veel aan hun hoofd hebben, zien zij dikwijls gemakkelijk dingen over het hoofd waar zij ten behoeve van hun kinderen wel aan zouden willen, moeten of kunnen denken. Ouders moeten rekening houden met zoveel zaken tegelijk dat hulp in de vorm van advies en ondersteuning wellicht wat orde kan scheppen. Indruk


Wat dagelijks veel indruk op ons maakt, is dat kinderen zo loyaal blijven aan hun ouders - ook kinderen in kindertehuizen met ouders die nooit meer voor hen zouden willen en kunnen zorgen. Maar kom bij die kinderen niet aan hun ouders! Dan raken ze er des te meer van overtuigd dat ze ooit weer bij hen zullen gaan wonen. Dat kan nu alleen nu even niet, want moeder is ziek, of vader heeft geen geld, of welke reden zij ook maar bedenken.


Het komt natuurlijk voor dat kinderen zeer beslist zeiden bij de ene ouder te willen blijven en niet naar de andere te willen. Soms was die andere ouder de vader, soms ook de moeder. Opvallend bij die kinderen was de beslistheid waarmee ze hun mening uitten. Ze wisten het zeker en wilden of konden er niet over praten. 

Het is altijd onze handelswijze geweest om, wanneer een verzorgende ouder met opvoedingsvragen kwam, als het maar enigszins kon ook de andere ouder erbij te betrekken. Vaak lukte dat en waren beide ouders bereid tot een gesprek met elkaar: soms in een rechtstreeks contact, soms indirect. In de praktijk komen we gelukkig veel gescheiden ouders tegen die een goede vorm hadden gevonden om samen ouder te zijn voor hun kinderen. Maar er waren ook ouders bij wie dat moeizamer verloopt en ouders bij wie het ronduit slecht verloopt. Gelukkig zoeken die ouders vaak hulp, soms samen, soms alleen.


Ouders komen in onze praktijk voor bemiddelingsgesprekken. Zij komen uit eigen beweging, op advies van van hun advocaat, of na een beslissing daartoe van de rechter. Soms komen zij omdat zij zich zorgen maken over hun kinderen, die lijden onder een gebrek aan echt contact met de niet-verzorgende ouder, of juist onder het getouwtrek om hen. Wij proberen in gesprek met beide ouders te komen, want het gaat hier over hun beider kinderen.Communicatie


Een opmerking die ouders dikwijls aan het denken zet, is 'Straks gaat je kind trouwen of eindexamen doen, zou het niet mooi zijn als jullie daar samen bij aanwezig konden zijn, zonder al te veel spanningen? Voor veel ouders is het zonneklaar dat zij daar nu aan moeten werken, dat zij nu met elkaar moeten gaan communiceren. Maar vaak weten zij niet hoe zij dat voor elkaar kunnen krijgen. 

Gescheiden ouders zeggen vaak; 'Wij kunnen niet met elkaar praten. Als wij beter zouden communiceren, dan zouden al deze problemen er niet zijn. Wij konden dat al niet goed toen we samen waren en nu gaat het nog slechter.'


Ouders hebben door hun kinderen ook na een scheiding nog met elkaar te maken. Bijna alle gescheiden ouders geven aan: 'Een scheiding is in onze situatie niet alleen voor ons, maar ook voor de kinderen het beste. Het was heel onveilig thuis en er was veel ruzie, en dat was voor de kinderen erg naar en niet goed voor hun ontwikkeling.' Ouders moeten er dus voor zorgen dat hun scheiding inderdaad beter is voor de kinderen. Zij hebben twee grote klussen te klaren: zij moeten hun eigen leven weer opbouwen en zij moeten goede ouders zijn en hun kinderen die zorg bieden die zij nodig hebben. Het gaat bij dat laatste om vragen als: Hoe draag ik eraan bij dat de nieuwe situatie beter is voor de kinderen?

Kan ik er trots op zijn hoe wij dat als ouders samen voor elkaar krijgen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de scheiding op zijn hoogst een 'nare' en 'moeilijke' episode is in het leven van  hun kinderen, maar geen 'trauma' wordt?  En hoe kunnen wij als ouders misschien zelf een voorbeeld zijn voor onze kinderen: hoe je in je leven moeilijke situaties het hoofd kunt bieden en uit een dal weer naar boven kunt komen?


Ouders willen rust voor hun kinderen. Of willen zij vooral rust voor zichzelf? En wat houdt die rust in? Is rust een tijdje geen contact tussen de kinderen en de andere ouder? Misschien soms wel. Iedere situatie is anders. Maar een rustige vorm van contact met beide ouders zou mooier zijn. Contact zonder strijd, zonder boodschapper te hoeven zijn, zonder gespannen situaties aan de deur, et cetera.

Sommige ouders zoeken al in de periode van de scheiding zelf hulp, anderen komen pas jaren later. Vaak verminderen de problemen na de scheiding geleidelijk, maar soms wordt de situatie juist moeilijker, worden de ruzies tussen beide ouders heftiger en wordt de relatie met de kinderen moeizamer.Praktijkondersteuning


In onze praktijk worden suggesties gedaan over de aanpak van problemen. Deze suggesties zijn niet bedoeld als recepten: ieder probleem is anders, ieder mens heeft andere mogelijkheden, krachten en zwaktes. Iedereen zal zijn eigen oplossing moeten en willen zoeken, maar wij kunnen daarbij wellicht helpen. Het is ook mogelijk dat er meer en intensievere hulp nodig is.


Wij geloven in de kracht van mensen. En wij geloven erin dat het de moeite waard is om je te richten op oplossingen voor een probleem, in plaats van op het verleden en op het probleem zelf. Wij geloven erin dat mensen die oplossing het beste zelf kunnen vinden. Ik hoop dat wij de ouders die minder of meer vastzitten in hun scheidingssituatie, kunnen helpen om hun kracht terug te vinden. Het si belangrijk om je niet meer zo bezig te houden met wat de ander in jouw ogen verkeerd doet. Of wat er in het verleden allemaal verkeerd is gegaan. Want de ander kun je niet meer veranderen en het verleden is geweest. 


Waar ligt je eigen kracht? Wat werkt? Welke oplossing is goed gebleken? Hoe kan je zelf bijdragen aan de oplossing van het probleem? Wat wil je achter je laten? Wat zou je in de toekomst anders willen doen? En ook: wat voor ouder zou je willen zijn? In welk opzicht lukt je dat al een beetje? Wat zou je nog kunnen ontwikkelen bij jezelf? Dat zijn vragen waar iedereen zelf wat mee kan.  


Denk hierbij aan:

  • De juridische situatie rondom ouderschap en scheiding

- Kinderen, ouders en gezag

- Soorten scheidingen

- Gevolgen van een scheiding voor het kind

- Bemiddeling bij scheiding


  • De gezinssituatie na een scheiding

- Ex-partners maar geen ex-ouders

- Beslissen om te scheiden

- De scheiding melden aan de kinderen

- Fasen na de scheidingsperiode

- Plaatjes van gezinnen

- Co-ouderschap

- Loyaliteit


  • Wat betekent scheiden voor het kind en zijn ontwikkeling?

- Een gezonde ontwikkeling; twee benen om op te staan

- Taken voor kinderen met gescheiden ouders

- De sociaal-emotionele ontwikkeling

- De ontwikkelingsfasen van kinderen

- De omgevingsfactoren


  • Communicatie en conflicthantering

- Communicatie doe je altijd; op elkaar reageren doe je ook altijd

- Typen besluitvorming

- Effectief communiceren: hoe ziet 'goed contact' er eigenlijk uit?

- Manieren om met conflicten om te gaan

- Positief intermezzo: oplossingsgericht

- De probleemoplossingsstrategie


  • Hoe kinderen te helpen?

- Verschillende omstandigheden; verschillende oplossingen

- Manieren om kinderen te helpen* Heeft u vragen over 'Kinderen en hun ouders na een scheiding'? Neem vrijblijvend contact op met onze praktijk.