Relatietherapie en Emotiegerichte therapie, EFT


UITGANGSPUNT


Relatietherapie en Emotiegerichte therapie, EFT zijn binnen onze praktijk een laagdrempelige hooggekwalificeerde vorm van hulpverlening.  De therapie is nog niet volledig wetenschappelijk onderbouwd, maar maakt waar nodig wel gebruik van wetenschappelijke inzichten. Het doel is doorgaans echter van dezelfde strekking als bij psychotherapie: het verminderen of geheel wegnemen van relationele klachten van de cliënt.Definities


Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van therapie die erop gericht zijn om relationele problemen tussen partners op te lossen.

In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie.

Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen aanlopen waar zij zelf niet meer uitkomen, staan zij voor de keus ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen. Indien er voor dit laatste gekozen wordt kan relatietherapie uitkomst bieden.


Samen met beide partners brengt de relatietherapeut de problemen in de relatie van het paar dan in kaart. Vervolgens gaat men tijdens de relatietherapie opzoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen.

Dit gebeurt doorgaans door middel van gesprekken tijdens therapiesessies waarvan beide partners deelnemen. Hieruit kunnen onder andere nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt. De relatietherapeut biedt echter geen kant en klare oplossingen, beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen.Relatieproblemen of relatieverdieping


Vaak wordt relatietherapie ingezet als laatste strohalm; de partners staan eigenlijk al op het punt om uit elkaar te gaan, maar geven de relatie door middel van therapie nog een laatste kans. Echter, hoe langer men wacht met het aanpakken van een moeizame relatie, hoe complexer de problemen worden. Relatietherapie is dan ook niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, het kan bijvoorbeeld ook dienen als middel tot verdieping van een relatie.

Tijdens relatietherapie kan ook duidelijk worden dat beide partners er alsnog voor kiezen om de relatie te beëindigen, of om een zogenaamde proefscheiding aan te gaan. In dat geval kan de relatietherapeut het paar begeleiden om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.De relatie staat centraal


De relatietherapeut van de praktijk helpt om de problemen in de relatie onder ogen te zien en op te lossen. In de relatietherapie staat je relatie centraal. We gaan na wat er aan de hand is of wat er speelt in de relatie. De relatietherapie binnen onze praktijk begint altijd met een intakegesprek.

Hierin onderzoeken we o.a.:

 • Hoe uw relatie is begonnen en in eerste instantie is vormgegeven
 • Hoe de relatie zich heeft ontwikkeld
 • Welke belangrijke veranderingen er zijn geweest (zoals de komst van kinderen)
 • Een al dan niet onvervulde kinderwens
 • Verandering van werk
 • Ziektegevallen
 • Overlijden van belangrijke mensen
 • Hoe de relatie er nu uitziet


Het doel van relatietherapie is o.a.:


Hoewel het doel van iedere vorm van relatietherapie hetzelfde is, namelijk het nader tot elkaar brengen van partners ter bevordering van hun relatie, kan de behandelingsmethode per relatietherapeut sterk verschillen. Dit komt omdat iedere relatietherapeut in essentie een psychotherapeut is die vanuit zijn of haar eigen psychotherapeutische visie werkt.


Denk hierbij aan o.a.:

 • Duidelijkheid te scheppen in de bestaande problematiek
 • Verbetering van de onderlinge communicatie
 • Het doorbreken van bestaande conflicten
 • Leren omgaan met gevoelens
 • Verbeteren van de intimiteit
 • Het voorkomen van terugval en het leren maken van gezamenlijke afspraken


Relatieproblemen in de praktijk

 • Communicatieproblemen: Wanneer een van de partners zich niet meer prettig of begrepen voelt in de relatie, ontstaan er vaak problemen.
  Ook kan het zijn dat beide partners zich niet meer goed voelen, maar niet duidelijk kunnen aangeven waar het probleem nu precies ligt.
  Relatieproblemen hoeven dus niet altijd te ontstaan door een slechte relatie. Vaak is er sprake van verkeerde communicatie (het niet goed luisteren naar elkaar), het niet durven uiten van gevoelens of het ontbreken van begrip naar de ander.
  Ook veranderende leefomstandigheden en omgevingsinvloeden kunnen een belangrijke rol spelen. Partners denken vaak dat deze problemen zichzelf wel zullen oplossen, waardoor de bestaande problematiek alleen nog maar groter wordt. Veelal wordt er vaak dan ook vanwege gevoel van schaamte of niet weten wat te doen, te laat besloten om te gaan starten met het zoeken naar hulp.

 • Gevoelens: In relaties kunnen behalve mooie dingen allerlei negatieve gevoelens de boventoon krijgen zoals onder andere: irritaties, boosheid en wantrouwen. Verlangens en gevoelens kunnen in een relatie sterk verschillen. Zoals het verlangen naar verdieping, intimiteit, goede gesprekken of verschillen in seksuele behoeften. Ook kun je twijfelen over de continuïteit van je relatie. Als er sprake is van een nieuw samengesteld gezin, na echtscheiding van beide partners, samen met de kinderen, op een fijne manier met elkaar samen leven. Naast aandacht voor de kinderen, het werk, sociale activiteiten en hobby's hebben partners vaak nog weinig tijd over om met elkaar door te brengen. Na verloop van tijd gaat dit wringen en ontstaat er ontevredenheid en misschien wel conflicten of ruzies. kortom, er ontstaan relatieproblemen.

 • Twijfels: Vaak worden er verwijten gemaakt, bestaan er misverstanden of wordt er ruzie gemaakt met elkaar. U kunt het gevoel hebben dat de ander je niet begrijpt en u twijfelt wel eens of u wel met deze partner verder wilt en oud wilt worden, ook als u het gevoel heeft dat dit de partner is met wie u verder wilt leven, kunnen er twijfels bestaan of dit de relatie is die u voor ogen had.
  Het kan zijn dat er problemen zijn met betrekking tot intimiteit en seksualiteit. Misschien ervaart u dat de communicatie met uw partner niet meer vanzelfsprekend verloopt. Er ontstaat steeds meer afstand tot uw partner zodat u niet meer kunt delen.
 • Vicieuze cirkel: U merkt dat u in uw relatie steeds in dezelfde negatieve vicieuze cirkel terecht komt, wat kan leiden tot onder andere: boosheid, agressie, verdriet, wantrouwen en frustratie.


U weet niet goed hoe u hieruit moet komen. Het is altijd lastig om patronen te ontdekken, zeker in de liefdes relatie met uw partner.


Met behulp van relatietherapie kunt u hier zicht op krijgen en kunt u ontdekken wat u kunt doen om te voorkomen dat u steeds weer in deze negatieve patroon terecht komt. In plaats van dit negatieve patroon kunt u door relatietherapie een positief patroon met elkaar gaan ontwikkelen. Een dergelijke positieve dynamiek verstrekt zich automatisch door ervaringen die u met elkaar opdoet en deelt. Bij dergelijke relatieproblemen en vraagstukken kan de relatietherapeut uw verder helpen.Verschillende vormen van relatietherapie in de praktijk

Hieronder volgt een selectie van de verschillende vormen van relatietherapie die in de praktijk mogelijk zijn.


Denk hierbij aan o.a.:

 • Gedragstherapie als relatietherapie
 • Psychoanalytische relatietherapie
 • Relatietherapie als systeemtherapie
 • Oplossingsgerichte relatietherapie
 • Alternatieve relatietherapie
 • Relatietherapie via internet

EMOTIEGERICHTE THERAPIE, EFT

Definitie


Emotiegerichte therapie, EFT stelt de emoties van partners centraal binnen de relatie en streeft ernaar om een betere emotie-interactie tot stand te brengen tussen beide partners. Binnen deze methode staat de ontmoeting met de ander centraal. Dit betekent ook dat we werken met datgene wat er nu speelt, waar u nu last van heeft of wat u op dit moment bezig houdt.


In EFT werkt de therapeut met de hele persoon, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke cliënt in zijn of haar uniekheid. De EFT aanpak is daarom eerst en vooral cliëntgericht. Therapeuten nemen de hele persoon in aanmerking en zijn steeds gericht op het vormen van een supportieve, helpende relatie waar de focus ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is. EFT is fundamenteel en experimenteel, maar een aantal aspecten zijn nieuwe of zijn een verdere differentiatie van het ervaringsproces. Emoties spelen een belangrijke rol

Bij Emotiegerichte therapie spelen emoties een cruciale rol in het psychisch functioneren en in psychotherapie in het bijzonder: zij vormen het fundament van hoe wij onszelf in de wereld beleven. Basaal is emotie een adaptieve vorm van informatieverwerking en een voorbereiding op actie. Emotie wordt gezien als de creatieve en organiserende kracht in het leven van de mens. Persoonlijkheids- verandering betekent voor EFT het (beter) leren benutten van en - waar nodig - herstructureren van emoties. 


De primaire taak van de therapeut is de cliënt te stimuleren om bij zijn gevoelens stil te staan. Dit beidt de cliënt de mogelijkheid om nieuwe gevoelens tot zijn bewustzijn toe te laten, wat kan leiden tot nieuwe inzichten, een andere betekenisgeving en ander gedrag. De therapeut helpt cliënten zich bewust te worden van en constructief en productief gebruik te maken van hun emoties. Het basis idee achter EFT is dat emoties adaptief zijn maar dat ze problematisch kunnen worden door bijvoorbeeld trauma's of doordat mensen leren emoties te negeren of weg te stoppen.


In EFT leert de cliënt dat in plaats van het vermijden of controleren van emoties, emoties juist vertellen wat werkelijk belangrijk is in een situatie en dat emoties waardevol zijn als gids. Emoties zijn richtgevend: ze helpen ons bij het vinden van welke acties gepast, helpend en constructief zijn. Voor de therapie betekent dat dat de therapeut de emoties van de cliënt kan gebruiken als een soort kompas, die de cliënt en de therapeut leidt naar wat belangrijk is en wat de cliënt ermee moet doen. De sleutel tot effectieve verandering is het faciliteren van de emotionele intelligentie van de cliënt door het uiten, exploreren, begrijpen en herstructureren van emoties binnen een warme, veilige empathische- en ondersteunende relatie. Kanttekeningen bij relatietherapie

Omdat de werkwijze van relatietherapeut tot relatietherapeut enorm kan verschillen, is niet iedere relatietherapie geschikt voor alle cliënten of alle soorten relatieproblemen. Het is daarom belangrijk om van te voren te overwegen of de werkwijze van een relatietherapeut past bij de specifieke relatieproblemen en de cliënten. Het kiezen van de meest geschikte vorm van relatietherapie verschilt daarin weinig van het kiezen van een therapeut in het algemeen. Wanneer de problemen voornamelijk van seksuele aard zijn heeft mens soms meer baat bij therapie door een seksuoloog.


Relatietherapie is een herontdekking van uzelf, de ander en jullie samen. Het kan ook misgaan. U komt tot de conclusie dat er geen weg meer terug is voor jullie samen. De relatietherapeut helpt u ook op een respectvolle manier de relatie te beëindigen. Zeker belangrijk als er kinderen bij betrokken zijn. De praktijk kan u ook in de periode er na de juiste begeleiding aanbieden.


Emotiegerichte therapie, EFT: voor wie- en welke problematiek?

In Praktijk de brug naar morgen behandelen we onder Relatietherapie en Emotiegerichte therapie, EFT een groot aantal vraagstukken.

Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zoveel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.

Enige voorbeelden van vragen voor hulpverlening zijn:

 • Het gevoel is kwijt
 • Ruzie en verschil van mening
 • Overspel
 • Geen zin meer in seks
 • Jaloezie
 • Lichamelijke- en psychische klachten
 • Verslavingsproblemen
 • Partnergeweld
 • Leeftijdsverschillen
 • Overige gerelateerde problemen en vraagstukken

* Heeft u vragen over 'Relatietherapie en Emotiegerichte therapie, EFT' en/of wilt u weten of deze hulpverlening geschikt is voor uw hulpvraag? Neem vrijblijvend contact op met onze praktijk.