Jongvolwassene
Kijk op ontwikkeling


Een opvoedkundige van Praktijk de brug naar morgen is iemand die kijkt naar de dagelijkse ontwikkeling van het kind. Hierbij rekening houdende met een aantal ontwikkelingsaspecten. Denk hierbij aan o.a.:

 • Biologische ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling 


De opvoedkundige kan een voorlichtende functie hebben, maar ook een begeleidende functie. Hij of zij geeft die begeleiding aan kinderen in een probleemsituatie. Denk hierbij aan o.a.:

 • Een ontwikkelingsachterstand
 • Gedrag, of leerproblemen en/of stoornis
 • Problematische opvoedingsituatie 


Daarnaast geeft de opvoedkundige advies en begeleiding aan ouders over opvoedkundige zaken ( bijvoorbeeld het stellen van regels). De opvoedkundige behandelt kinderen tussen 0 en 18 jaar. Bij deze behandelingsplannen kunnen veel verschillende instanties (scholen, thuiszorg, familieleden en eventueel de kerk) betrokken worden.


Een belangrijk onderdeel van het werk is dat er net zoveel met ouders als met de kinderen wordt gewerkt. Een opvoedkundige komt in aanmerking met ouders die meer willen weten over hoe ze hun kind het beste kunnen opvoeden. De opvoedkundige kan wanneer nodig ook advies geven over eventuele therapeutische behandelingen. Is het duidelijk dat uw kind gedragsproblemen heeft, dan is het belangrijk dat er weer rust komt in het gezin. Samen met u overleggen wij welke hulp daarbij het beste aansluit.Adviezen via internet


Natuurlijk, als je even zoekt, vindt u op het internet of in opvoedboeken volop advies hoe u kinderen moet opvoeden. Een groot nadeel van deze adviezen is dat ze vrij algemeen zijn. En uw situatie is uw situatie, met al haar eigen kenmerken, die dan weer net niet te vinden zijn op die opvoedsite of in dat opvoedboek. Bij opvoedkunde/inzicht in onze praktijk krijgt u adviezen die wel van toepassing zijn op uw kind, met al zijn/haar unieke eigenschappen. De opvoedkundige van de praktijk denkt mee met concrete oplossingen en geeft praktische tips, die passen bij uw situatie.

Geen algemene adviezen, maar een persoonlijke aanpak. En dat werkt!Het gezin: ouders en alledaagse vragen


Het gezin is een systeem. De leden van een gezin zijn onlosmakend met elkaar verbonden, reageren op elkaar en beïnvloeden elkaar, bewust of onbewust. Soms zit u vast in een vicieuze cirkel en lukt het even niet om er uit te komen. Situaties die iedereen wel kent, maar heel lastig kunnen zijn als u er middenin zit. U kunt uw kind niet dwingen om te veranderen. Wat u wel kunt veranderen, is hoe u op het gedrag van uw kind reageert.

Gelukkig kunt u als ouder die vicieuze cirkel doorbreken! 


Als kinderen volwassen worden, zo rond hun 18e levensjaar, verandert er veel voor jou als opvoeder. Je rol wordt meer adviserend en ondersteunend richting je kind. Jong volwassenen willen niet meer dat ouders zich nog overal mee bemoeien, ze willen steeds meer zelf bepalen. Deze ontwikkeling is goed, maar voor jou als ouder ook lastig omdat je gewend bent om sturing en structuur te bieden aan je kind. Je rol verandert van opvoeder naar adviseur/ondersteuner. 


Denk hierbij aan o.a.:

 1. Praat open met je kind over onderwerpen die hem of haar boeien. Zo blijf je in contact met je kind. Forceer niet, daar stoot je je kind juist mee af. Je voelt vaak zelf wel aan wat goede momenten zijn om samen even te praten (bijvoorbeeld in de auto samen of tijdens het eten). Toon dus belangstelling zonder gelijk klaar te staan met je eigen mening. Een preek is wel het laatste waar je zoon/dochter op deze leeftijd behoefte aan heeft.
 2. Realiseer je als ouder dat aspecten zoals verzorging, onderhoud en structuur steeds meer bij je kind komen te liggen. Veel ouders willen hum kind blijven beschermen door te bepalen. Hierdoor leert je kind niet op eigen benen te staan. Langzaam moet je beginnen om hem of haar wat los te laten. Dit doe je door bepaalde beslissingen bij je kind te laten zodat ze hun eigen verantwoording voelen, ook al nemen ze soms de verkeerde beslissing (bijv. bij school- of werkkeuze).
 3. Vaak vinden jong volwassenen het prettig dat je als ouder adviezen geeft, liefst meerdere, waar ze dan uit kunnen kiezen. De adviezen moeten uiteraard een vrijblijvend karakter hebben, ze moeten zelf weten of ze er iets mee doen of niet. Leg ze vooral niet op, maar deel ze mee.
 4. Als je kind echt verkeerde keuzes maakt op bijvoorbeeld het gebied van verslaving, criminaliteit, geldproblemen, foute relaties, probeer dan toch rustig te blijven door met je kind te praten, door vragen te stellen en geen meningen te geven. Veroordeel hem of haar niet, hierdoor zou je de band met je kind kunnen verliezen. Mocht je het moeilijk vinden om in dit soort moeilijke situaties rustig te blijven, neem dan even afstand en bespreek het op een later tijdstip.  

Natuurlijk kunt u ook hulp inschakelen. U kunt bij de praktijk terecht met al uw opvoedvragen, ook alledaagse, waar u als ouder even geen antwoord op weet. De frisse blik van een ervaren buitenstaander/specialist kan heel verhelderend zijn. U kent uw eigen kind het beste. Tijdens een vrijblijvend consult denkt de opvoedkundige met u mee. Soms is een kort gesprek al genoeg om samen tot de juiste aanpak te komen.


Denk hierbij aan o.a.:

 • Ongewenst gedrag
 • Ontwikkeling
 • Gezondheid
 • Opvoeden
 • Voeding
 • Genotmiddelen
 • Veiligheid
 • Vrije tijd
 • School en studie
 • Wonen en werken
 • Geldzaken
 • Media


Kind


U wilt het beste voor uw kind, maar soms weet u niet meer wat dat is. Op zo'n moment kunt u de opvoedkundige van onze praktijk inschakelen.

Als onderdeel van het gezin, reageert uw kind op u als ouders en andersom. De opvoedkundige kan u goed inzicht in uw situatie geven en praktische handvaten om te helpen het gedrag van uw kind te veranderen en daardoor de sfeer in uw gezin te verbeteren.


Soms is het zinvol  als de opvoedkundige bij u thuis meekijkt tijdens lastige situaties. Zo ziet hij of/zij wat de ouders precies bedoelen. 

Kijken is vaak al genoeg, maar indien nodig gaat de opvoedkundige met uw kind in gesprek. Vervolgens kijken we samen naar wat nodig en voor u passend is.* Heeft u vragen over 'Jongvolwassene'? Neem vrijblijvend contact op met onze praktijk.0