Werkwijze Praktijk (Persoonlijk maatwerk)


UITGANGSPUNT


Elk mens is uniek!


Elke problematiek, iedere scheiding, privé of familiekwestie is anders. Hoe gaat u om met problemen en conflicten, en de emoties die daarbij vrijkomen? De juiste behandelmethode, techniek of therapie bestaat niet, evenmin de beste of meest succesvolle. Dat is ook logisch want een behandelingsmethode die voor iedereen werkt bestaat helaas niet en dat is ook logisch. Elk mens is uniek!


Zowel emoties, problemen en conflicten variëren sterk er vragen steeds weer om een andere benadering en aanpak. Daarnaast kunnen financiële perikelen vervelende gevolgen hebben als de oplossing te lang op zich laat wachten. Als u bij Praktijk de brug naar morgen komt met een specifiek probleem, kan het zijn dat er gaandeweg ook andere zaken blijken te spelen. Voor zover mogelijk is, nemen wij die mee in onze gesprekken.


Elke psychologische hulpverlener van Praktijk de brug naar morgen is een veelzijdige therapeut en een ervaringsdeskundige. Hij of zij kan daarom zowel een coach, mediator en therapeut tegelijk zijn. Dit heeft als voordeel dat we vanuit verschillende invalshoeken naar uw hulpvraag kunnen kijken en voor een goede continuïteit zorg dragen. U hoeft dus niet voor elk afzonderlijk probleem bij een andere hulpverlener aan te kloppen. Dat is voor u prettig, tijd- en kostenbesparend. 


ONTDEKKINGSREIS NAAR UZELF


Binnen de eerstelijnspsychologische zorg van de Praktijk de brug naar morgen kijkt de therapeut met u naar uw behoeften, verlangens en belemmeringen die u ervaart om uw behoeften en verlangens te leven. U gaat samen met uw therapeut het proces aan uzelf en uw situatie beter te leren kennen. U kunt dit beschouwen als een ontdekkingsreis naar u zelf, naar uw verlangens en naar datgene wat u wilt. De therapeut zal u volgen, maar zeker ook uitdagen, motiveren en confronteren.


We zullen kijken naar de mogelijkheden die u heeft om uw klachten op te lossen. Behalve dat het gaat om de klachten die u ervaart, gaat het ook om het vinden van de juiste therapie. De patronen die u heeft ontwikkeld in denken en gedrag onderzoeken we zorgvuldig. We gaan na in hoeverre deze patronen op dit moment voor u effectief zijn. 


WANNEER EN WELKE HULPVERLENING?


De stap naar psychologische hulpverlening is niet altijd even gemakkelijk. Behalve psychische klachten liggen er ook sluimerende gevoelens van bijvoorbeeld onrust, onvrede, spanning of depressie vaak ten grondslag aan het idee om psychologische hulp te zoeken. Hierbij zorgt de ogenschijnlijk simpele vraag "wanneer ga je in therapie" vaak voor twijfel.


Er is echter geen eenduidig antwoord op de vraag waar de grens ligt tussen wanneer men functioneringsproblemen of psychische klachten zelf aan kan, en wanneer het raadzaam is om hulp van buitenaf in te schakelen in de vorm van begeleiding en therapie. Enerzijds wil men de klachten en/of problemen het liefst zelf de baas worden, anderzijds is de effectiviteit vaak het grootst als men in een vroeg stadium hulp zoekt, wanneer de klachten en/of klachten nog niet zijn doorontwikkeld.


De grens tussen 'het zelf aankunnen' en hulp nodig hebben van een persoonlijke coach, mediator of therapeut is uiteindelijk alleen door de cliënt zelf te bepalen. Enige houvast is te vinden in de richtlijn wanneer psychische klachten, negatieve gevoelens of gedragsproblemen het functioneren in het dagelijks leven belemmeren of zorgen voor geestelijk lijden, is het verstandig psychologische hulp te zoeken. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek zal in overleg met u een passende keuze worden gemaakt.Welke hulpverlening?


Bij psychologische hulpverlening gaat het voornamelijk om lichte tot middelzware aandoeningen. Voor complexe- en ernstige stoornissen verwijzen wij u door naar een psychiater of medisch specialist. De psychologische hulpverlener van Praktijk de brug naar morgen is een veelzijdige therapeut en een ervaringsdeskundige. Hij of zij werkt op basis van laagdrempelige hooggekwalificeerde behandelingsmethoden waaronder begeleiding- en bemiddelingsvormen, effectieve technieken en verschillende vormen van erkende- en alternatieve therapieën. Protocollaire behandelingen worden in de dagelijkse behandelpraktijk niet naar de letter, maar naar de geest van het protocol toegepast.


De juiste behandelmethode, techniek of therapie bestaat niet, evenmin de beste of meest succesvolle. Dat is ook logisch want elk mens is uniek!

Therapieën hebben allen hun sterke- en minder sterke kanten. De meesten bestaan door de snel veranderende maatschappij en daarbij horende nieuwe symptomen, in hun pure vorm niet meer. Velen hebben succesvolle delen van andere therapievormen overgenomen en geïntegreerd in de eigen manier van therapie bedrijven. In het algemeen werken die vormen die passen bij de cliënt en zijn toegesneden op de problematiek.


Denk hierbij aan o.a.:

 • Coaching (persoonlijke begeleiding)
 • Cognitieve Gedragstherapie, CGT
 • Conflictbemiddeling (Mediation)
 • Counseling
 • Emotiegerichte Therapie, EFT
 • Aandacht en Acceptatie Therapie, ACT
 • Integratieve Psychotherapie, IP
 • Interpersoonlijke Psychotherapie IPT
 • Mindfulness en Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT
 • Psycho(sociale)therapie
 • Relatietherapie
 • Relaxatietherapie
 • Schema- en systeemtherapie (Gezin)
 • Traumaverwerking EMDR/TRE*, Rouw- en verliesverwerking


De effectiviteit van de hulpverlening is vooral ook afhankelijk van de aard van de zogenaamde werkrelatie tussen de therapeut en zijn cliënt.

De therapeut van Praktijk de brug naar morgen heeft geen standaard repertoire, maar zetten in waar op dat moment bij de specifieke cliënt nodig is. 

De therapeut kiest (binnen de mogelijkheden) voor elke cliënt de meest geschikte hulpverlening of een mix om mee te werken (persoonlijk maatwerk) en dat helpt!


* Vraag naar de mogelijkheden in 2021.Klachtenindex van A tot Z


In de praktijk de brug naar morgen behandelen we een groot aantal laagdrempelige klachten (problemen en vraagstukken). Bij eerstelijns psychologische zorg gaat het voornamelijk om lichte tot middelzware klachten. Voor complexe- en ernstige stoornissen werken wij samen of verwijzen wij u door naar een specialist of psychiater.

Alle klachten vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Eigenlijk komen alle kleine- en grote klachten in aanmerking die gerelateerd zijn aan uw persoonlijk welzijn, relatie en gezin. Het gaat er vooral om klachten te voorkomen, zoveel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden. 


Denk hierbij aan o.a.:

 • Aandacht- en Acceptatieproblemen
 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ADHD
 • Agressie- en woedebeheersing
 • Angst - Fobieën
 • Angst - Paniekaanvallen
 • Angst - Sociale angsten
 • Assertiviteit
 • Autisme Spectrum Stoornis, ASS
 • Bindingsangst
 • Burn-out
 • Chronische ziekte
 • Communicatieproblemen
 • Concentratiemoeilijkheden
 • Chronische vermoeidheid, CVS
 • Conflictbemiddeling (Mediation)
 • Depressie
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen, OCS
 • Emotionele problemen
 • Faalangst
 • Familiale moeilijkheden/problemen
 • Gedragsproblemen
 • Grenzen stellen
 • Hechtingsstoornis
 • Hoofdpijn en migraine
 • Hooggevoeligheid, HSP
 • Hyperventilatie
 • Identiteitsproblemen
 • Innerlijke conflicten
 • Jaloezie
 • Kind - Ouder problemen
 • Levensvragen
 • Lichamelijke (terugkerende ) klachten zonder duidelijke oorzaak
 • Midlifecrisis
 • Moeilijkheden met sociaal contact
 • Nachtmerrie
 • Narcisme 
 • Negatief zelfbeeld
 • Niet goed in je vel zitten
 • Nieuw samengesteld gezin (plusmoeder en plusvader)
 • Onzekerheid
 • Opvoedkundige vragen
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornis, PDD-NOS
 • Perfectionisme
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Piekeren
 • Post-partum depressie
 • Post-traumatische stress, PTSS
 • Psychosomatische klachten
 • Relatieproblemen
 • Relatiebreuk verwerken
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Seksueel misbruik
 • Seksueel gerelateerde problemen
 • Slaapproblemen
 • Stress en spanningen
 • Traumaverwerking
 • Verlatingsangst
 • Verlegenheid
 • Verwerking van kind- en jeugdtijd
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Winterdepressie
 • Zelfzorg en zelfredzaamheid
 • Ziekte, omgaan met
 • Zingeving en zingevingsvragen
 • Zorgen maken


* Heeft u vragen over 'Werkwijze' en 'Klachtenindex A-Z'? Neem vrijblijvend contact op met onze praktijk.